COZY ARCHITECTURE

Moje pôsobenie

RB architects s.r.o.

V tomto ateliéri som pracoval už počas 3. a 4. ročníka bakalárskeho štúdia a tiež nejaký čas počas inžinierskeho štúdia. Učil som sa za pochodu a čoskoro som sa podieľal na a projekčnom procese od spolupráce na štúdii až po tvorbu vykonávacej dokumentácie a stavebných detailov. Spolupracoval som tu na projektoch interiérov, rodinných domov i skutočne veľkých projektov ako napríklad polyfunkčné centrum Retro v Bratislave.