COZY ARCHITECTURE

Moja cesta

Stavebníctvu som sa začal venovať na SPŠ stavebnej v Trenčíne a už tam ma fascinovala predstava domu, v ktorom sa nemusí platiť za vykurovanie. Na priemyslovke som sa síce o takýchto domoch dozvedel len málo, no široké vedomosti z oblasti stavebníctva boli pre mňa dobrým základom pri vysokoškolskom štúdiu.

Na Fakulte architektúry STU v Bratislave som sa zaujímal hlavne o predmety Katedry experimentálnej a ekologicky viazanej architektúry, ktorej niektorí profesori patria k zakladajúcim členom Inštitútu pre energeticky pasívne domy ( IEPD), čo už bol široký a relevantný zdroj informácií o pasívnych domoch.

Už počas bakalárskeho štúdia som pracoval pre rôzne architektonické ateliéry ( Fischer, RB architects) a po jeho ukončení som si dal v štúdiu jeden rok pauzu, počas ktorej som pracoval v projekčnej kancelárii Konstrukt Plus, kde som získal nemálo ďalších skúseností s projektovaním a technickým riešením budov, ktoré sa mi hodili pri mojom ďalšom štúdiu i v praxi.

Počas inžinierskeho štúdia na FA som si vybral Katedru obnovy pamiatok, pretože si myslím, že architektúru je potrebné tvoriť ohľaduplne či už sa nachádza v prostredí prírodnom či mestskom, naďalej som však navštevoval aj všetky prednášky zamerané na ekologickú tvorbu.

Už počas školy som začal navštevovať výročné konferencie usporiadavané slovenským IEPD a českým Centrom pasivního domu, kde vedúce autority v tomto odbore zo Slovenska, Čiech, ale aj Nemecka, Rakúska a ďalších krajín prezentujú svoje skúsenosti s navrhovaním energeticky efektívnej architektúry.

Keď som v roku 2011 svoje štúdium ukončil, navrhol som spolu s bývalou spolužiačkou svoj prvý pasívny dom v Nitre a onedlho samostatne ďalší v Malom Lapáši. Urobil som si kurz na prácu so softvérom používaným na certifikovanie pasívnych domov PHPP, ktorý som si aj zakúpil a používam ho na posudzovanie energetickej náročnosti domov už vo fáze návrhu. Je to software, ktorý sa používa aj na certifikáciu pasívnych domov.

V rokoch 2012 až 2014 som pracovne strávil v menších ateliéroch (IG DesignBudinský&Partners) kde som sa zásadnou mierou podieľal na tvorbe mnohých štúdií predovšetkým rodinných a bytových domov a následne ich projektov pre stavebné povolenie a realizáciu. 
V tomto období som sa zúčastnil aj niekoľkých kurzov stavania zo slamy a hliny.

V roku 2014 som sa presťahoval do prahy a po krátkom angažmá v projekčnej kancelárii Panram s.r.o., som zakotvil v ateliéri di5, ktorý je špičkou v oblasti BIM, projektuje pre najvýznamnejších developerov a zúčastňuje sa popredných architektonických súťaží. Opäť som sa podieľal na širokej škále projektov od luxusných víl až po bytové komplexy, či servisný objekt Národného divadla a to vo všetkých stupňoch projektového procesu od preverenia investičného zámeru, cez návrh stavby, povoľovacie stupne, vykonávací projekt až po projekt skutkového stavu. Pracoval som na súťažných návrhoch, navrhoval detaily, posudzoval skladby z hľadiska stavebnej fyziky, navrhoval energetické koncepcie, manažoval projekty, podieľal sa na výskumných projektoch v rámci firmy i v spolupráci s ČVUT a UCEEB. Stal som sa autorizovanou osobou pre certifikačný nástroj SBTool a tiež držiteľom certifikátu buildingSMART Foundation - Basic.
Za jeden z najväčších úspechov považujem autorský návrh bytového komplexu Golfresort pre developera Vivus s.r.o.

Keď práve nepracujem, venujem sa tréningu Tai chi, hre na djembe, jazde na kolieskových korčuliach, 3D tlači a výrobe všetkého možného.

Ing. arch. Michal Egly

michalegl​y@cozy.sk

Služby, ktoré poskytujem

Projektovanie:

Projekty rodinných domov, bytových domov, administratívnych a iných budov. Pri projektovaní kladiem hlavný dôraz na vnútornú klímu a s tým súvisiacu energetickú efektivitu objektu. Pri projektovaní sa snažím uplatňovať prírodné materiály, ale nebránim sa ani s klasickým v závislosti od preferencií klienta.

Posúdenie energetickej náročnosti:

Každý objekt, ktorý navrhujem, už vo fáze návrhu posudzujem pomocou programu PHPP, čo pomáha optimalizovať investičné náklady a tiež zabrániť chybám v návrhu, ktoré by mohli negatívne ovplyvniť spotrebu energie a užívateľský komfort v budúcnosti.
Posúdenie energetickej náročnosti projektu či už novostavby, alebo existujúceho objektu pred rekonštrukciou poskytujem aj osobitne.

Poradenstvo:

Okrem toho poskytujem poradenstvo vo výbere materiálov, výplní otvorov, konštrukčných riešení, detailov napojenia konštrukcií a pod. Toto je však najlepšie kombinovať s posúdením celého objektu, pretože pri správnom návrhu nejde o konkrétne materiály a konštrukcie, ale o ich správny mix.

Občasne organizujem aj kurzy, kde sa venujem týmto témam. Skúsenosti mojich klientov si môžete prečítať na stránke Naucmese.cz