COZY ARCHITECTURE

Školské práce

Robus

Reštaurácia na Štrkoveckom jazere, 2. ročník - občianske stavby. 
Zadaním práce bolo navrhnúť reštauráciu ktorá by ponúkala hosťom výhľad na Štrkovecké jazero v bratislavskej časti Ružinov. Táto oblasť je uprostred mesta a v zimnom období pôsobí pomerne bezútešne: šedé bytovky, veľké asfaltové plochy, holé stromy. No s príchodom jari sa zazelenejú brehy jazera a zelené stromy ukryjú šedé fasády, všade sú športujúci ľudia, deti a vodné vtáky. Môj návrh túto premenlivosť odráža výklopnými tieniacimi prvkami, ktoré na noc objekt zatvoria a cez deň ho otvoria návštevníkom. Inak minimalistická architektúra korešponduje s okolitou zástavbou.