Školské práce

Reštaurácia

Reštaurácia na Štrkoveckom jazere, 2. ročník - občianske stavby

Zadaním práce bolo navrhnúť reštauráciu ktorá by ponúkala hosťom výhľad na Štrkovecké jazero v bratislavskej časti Ružinov. Táto oblasť je uprostred mesta a v zimnom období pôsobí pomerne bezútešne: šedé bytovky, veľké asfaltové plochy, holé stromy. No s príchodom jari sa zazelenejú brehy jazera a zelené stromy ukryjú šedé fasády, všade sú športujúci ľudia, deti a vodné vtáky. Môj návrh túto premenlivosť odráža výklopnými tieniacimi prvkami, ktoré na noc objekt zatvoria a cez deň ho otvoria návštevníkom. Inak minimalistická architektúra korešponduje s okolitou zástavbou.

Škola ľudových remesiel


Škola ľudových remesiel, 3. ročník - inžinierske a výrobné stavby

Pri tomto ateliéri som si dal za úlohu navrhnúť miesto, kde by detské kolektívy chceli stráviť leto na táboroch zameraných na štúdium rôznych ľudových remesiel a zároveň by im poskytol priestor na spoločné zážitky vo voľnom čase. Okrem toho mal obsahovať múzeum ich tvorby. Areál tak obsahuje učebne 8 rôznych ľudových remesiel aj so zázemím a skladmi, múzeum, prechodné ubytovanie a stravovanie detí, trvalé ubytovanie lektorov, stravovňu a priestory pre voľnočasové aktivity.


Škola v pasívnom štandarde


Škola v pasívnom štandarde, 4. ročník - súťažný návrh

S týmto návrhom sme sa spolu so spolužiačkou Denisou Filipekovou-Šebovou zúčastnili medzinárodnej súťaže Isover Architectural Contest 2008 vyhlasovanej firmou Saint-Globain, ktorej témou bola základná škola pre deti vo veku od 6 do 15 rokov v počte 200-230 študentov. Škola musela spĺňať kritéria pasívneho domu doložené výpočtom PHVP. Napriek prepracovanému návrhu a premyslenému režimu fungovania sme sa v súťaži neumiestnili.


Urbanistické riešenie oblasti Istrochem


Urbanistické riešenie oblasti Istrochem, 5. ročník - urbanizmus

Témou môjho urbanistického ateliéru bolo vyriešiť fungovanie areálu bývalého chemického závodu Istrochem v Bratislave od železničnej stanice Nové mesto až po vozovňu Jurajov dvor. Toto rozsiahle územie obsahuje rôznorodé funkcie, z ktorých mnohé som sa rozhodol zachovať ako napríklad časť výrobných hál navrhnutých architektom V. Karfíkom, z ktorých som urobil vysokoškolský kampus, či Mierovú kolóniu, obytnú štvrť pracovníkov závodu od toho istého architekta. okrem nich tiež tepláreň a čističku odpadových vôd.


Prestavba bývalej nemocnice na 4* hotel


Prestavba bývalej nemocnice na 4* hotel, 5. ročník - obnova pamiatok

Takmer v centre Banskej Štiavnice sa nachádza rozsiahly mestský dom, ktorý počas svojho života plnil rôzne funkcie. Poslednou z nich bola štátna nemocnica. Mojou úlohou bolo navrhnúť rekonštrukciu a prestavbu objektu na 4* hotel tak, aby bolo možné zachovať pozoruhodné umelecké omietky, ktoré vo veľkom rozsahu zdobia interiér. Problém bol hlavne na malej ploche navrhnúť parkovanie a výťah, ktoré som riešil ako novotvary a tiež vytvoriť hygienické bunky izieb tak, aby vlhkosť ani priečky nepoškodili omietky.


Revitalizácia areálu Mudrochovského mlyna, 6. ročník


Urbanistické riešenie oblasti Istrochem, 5. ročník - urbanizmus

Témou môjho urbanistického ateliéru bolo vyriešiť fungovanie areálu bývalého chemického závodu Istrochem v Bratislave od železničnej stanice Nové mesto až po vozovňu Jurajov dvor. Toto rozsiahle územie obsahuje rôznorodé funkcie, z ktorých mnohé som sa rozhodol zachovať ako napríklad časť výrobných hál navrhnutých architektom V. Karfíkom, z ktorých som urobil vysokoškolský kampus, či Mierovú kolóniu, obytnú štvrť pracovníkov závodu od toho istého architekta. okrem nich tiež tepláreň a čističku odpadových vôd.


Pôsobenie


RB architects s.r.o.
V tomto ateliéri som pracoval už počas 3. a 4. ročníka bakalárskeho štúdia a tiež nejaký čas počas inžinierskeho štúdia. Učil som sa za pochodu a čoskoro som sa podieľal na a projekčnom procese od spolupráce na štúdii až po tvorbu vykonávacej dokumentácie a stavebných detailov. Spolupracoval som tu na projektoch interiérov, rodinných domov i skutočne veľkých projektov ako napríklad polyfunkčné centrum Retro v Bratislave.  Okrem neho som spolupracoval na projekte obytnej zóny Veľký Biel II, interiéru discobaru Mejdan, rekonštrukcie hlavného vstupu administratívnej budovy a mnohých ďalších.

Konstrukt Plus s.r.o.
Medzi bakalárskym a inžinierskym štúdiom som jeden rok pracoval v ateliéri K+, ktorý sa venoval predovšetkým práci na realizačných projektoch veľkých stavieb iných architektov a tak som pol roka pracoval predovšetkým na projekte hotela Sheraton, ktorý je súčasťou polyfunkčného komplexu Eurovea. Mojou úlohou bolo koordinovať profesistov, tvoriť realizačné výkresy, stavebné detaily konštrukcií, ale aj čiastkové riešenia interiéru, keďže štúdia, ktorá bola podkladom projektu, pre taký obrovský objekt bola dosť rámcová. Bolo pre mňa zaujímavé pracovať na projekte, na ktorom pracuje nie len nezvyčajné množstvo profesistov, ale ktorý je nutné koordinovať aj s inými projekčnými tímami ako aj s prebiehajúcou stavbou.
Druhý polrok v Konstrukte som strávil prevažne prácou na projekte rezidencie Machnáč, ktorá pozostáva zo šiestich bytových domov. Tvorba tohto projektu prebiehala od návrhu čiastočne v našom ateliéri. 2 zo šiestich objektov som mal na starosti ja a ešte počas môjho pôsobenia bol projekt dotiahnutý do podrobnosti cca stavebného povolenia. Bol to prvý projekt, ktorý som robil parametrickým softvérom Revit, tj. celý objekt je od začiatku modelovaný v 3D a jednotlivé 2D výkresy vznikajú len ako rezy či pohľady na tento 3D model.

IG Design s.r.o.
Ateliér IG Design bol mojím prvým pôsobiskom po ukončení inžinierskeho štúdia a strávil som tu prakticky celý rok 2012. Veľmi vhod mi tu prišli moje znalosti problematiky pasívnych domov, ktoré som využil napríklad pri tvorbe časti webovej stránky ateliéru :) Okrem toho som ich bohato zužitkoval pri projekte rodinného domu Arc ktorý bol netradičný svoju veľkosťou, tvarom i konštrukciou a ktorý si náročný investor prial postaviť podľa princípov pasívneho domu. Dom som preto posudzoval pomocou softwaru PHPP. Okrem toho som pracoval na niekoľkých projektoch zateplenia existujúcich bytových domov a iných projektoch. Ako jediný zamestnanec som pracoval na projektoch vo všetkých ich fázach od štúdie až po realizačný projekt a konštrukčné detaily.

Budinský&Partners s.r.o.
Od začiatku roku 2013 pôsobím v ateliéri architekta Mária Budinského kde som sa spočiatku venoval hlavne realizačnému projektu veľkého bytového domu Stephanus vo Vrútkach pri Martine. Opäť ako jediný zamestnanec som využil všetky skúsenosti z predchádzajúcich projektov. Inak sa ateliér venuje predovšetkým rodinným domom a uvádza do praxe princípy energeticky pasívneho domu. Z tejto kategórie je napríklad dva rodinné domy v Bratislave, jeden pasívny v Marianke a druhý skoropasívny v Podunajských Biskupiciach, pre ktorý sme v našom ateliéri spracovávali aj projekt interiéru.
Okrem architektúry ponúkame klientom aj propagačné animácie. Tak ako aj na ostatných animáciách, ktoré tu nájdete, som sa aj na tejto podieľal modelovaním scény aj keď už nie strihom:

Vlastné projekty

Pasívny rodinný dom pri Nitre (2013)


Tento pasívny dom som navrhoval pre mladý pár z okolia Nitry, ktorý chcel bývať úsporne ale kvalitne. Záležalo im nie len na nákladoch za kúrenie, ale aj na tých investičných, dom je preto tvarovo jednoduchý a s pomerne malou obytnou plochou. Na druhú stranu poskytuje všetko potrebné troj až štvorčlennej rodine za rozumnú cenu.
Tento dom je založený na penoskle a železobetónovej doske. Obvodové múry sú z plynosilikátu s masívnym kontaktným zateplením. Konštrukcia strechy je z drevených I profilov a rovnako ako na prestrešeniach terás je tam navrhnutá extenzívna zeleň.
Na prízemí je okrem obytnej kuchyne ešte zádverie, komora, kúpeľňa a miestnosť pre TZB, kde bude umiestnená vzduchotechnická jednotka s rekuperáciou a expanzná nádoba na teplú vodu. Tá bude pripravovaná solárnymi kolektormi umiestnenými na najvyššej streche s el. dohrevom. Kúrenie bolo navrhnuté elektrické pomocou infrafólií v SDK podhľade a ako doplnkový zdroj tepla bol uvažovaný biokrb.
Úžitková plocha: 110m2
Výpočtová merná potreba tepla na vykurovanie: 13 kWh/(m2a).
Momentálne sa realizuje.