Ing. arch. Michal Egly

kontakt:
michalegly@cozy.sk
Cesta

Stavebníctvu som sa začal venovať na SPŠ stavebnej v Trenčíne a už tam ma fascinovala predstava domu, v ktorom sa nemusí platiť za vykurovanie. Na priemyslovke som sa síce o takýchto domoch dozvedel len málo, no široké vedomosti z oblasti stavebníctva boli pre mňa dobrým základom pri vysokoškolskom štúdiu.

Na Fakulte architektúry STU v Bratislave som sa zaujímal hlavne o predmety Katedry experimentálnej a ekologicky viazanej architektúry, ktorej niektorí profesori patria k zakladajúcim členom Inštitútu pre energeticky pasívne domy (IEPD), čo už bol široký a relevantný zdroj informácií o pasívnych domoch.

Už počas bakalárskeho štúdia som pracoval pre rôzne architektonické ateliéry (Fischer, RB architects) a po jeho ukončení som si dal v štúdiu jeden rok pauzu, počas ktorej som rok pracoval v projekčnej kancelárii Konstrukt Plus, kde som získal nemálo ďalších skúseností s projektovaním a technickým riešením budov, ktoré sa mi hodili pri mojom ďalšom štúdiu i v praxi.

Počas inžinierskeho štúdia na FA som si vybral Katedru obnovy pamiatok, pretože si myslím, že architektúru je potrebné tvoriť ohľaduplne či už sa nachádza v prostredí prírodnom či mestskom, naďalej som však navštevoval aj všetky prednášky zamerané na ekologickú tvorbu.

Už počas školy som začal navštevovať výročné konferencie usporiadavané slovenským IEPD a českým Centrom pasivního domu, kde vedúce autority v tomto odbore zo Slovenska, Čiech, ale aj Nemecka, Rakúska a ďalších krajín prezentujú svoje skúsenosti s navrhovaním energeticky efektívnej architektúry.

Keď som v roku 2011 svoje štúdium ukončil, navrhol som spolu s bývalou spolužiačkou svoj prvý pasívny dom v Nitre a onedlho samostatne ďalší v Malom Lapáši. Urobil som si kurz na prácu so softvérom používaným na certifikovanie pasívnych domov PHPP, ktorý som si aj zakúpil a používam ho na posudzovanie energetickej náročnosti domov už vo fáze návrhu. Je to software, ktorý sa používa aj na certifikáciu pasívnych domov.

Rok 2012 som pracovne strávil v IG Design, kde som sa zásadnou mierou podieľal na projekte ďalšieho pasívneho domu, niekoľkých projektoch zateplenia bytových budov a rôznych iných projektoch.
Od začiatku roka 2013 pracujem v ateliéri Budinský&Partners, kde sa podieľam na tvorbe štúdií predovšetkým rodinných a bytových domov a následne ich projektov pre stavebné povolenie a realizáciu.

Plány

Momentálne je pre mňa výzvou návrh hlineno-slameného domu, ktorý projektujem pre jeden mladý pár. Domy zo slamy a hliny totiž veľmi dobre korešpondujú s teóriou udržateľného rozvoja a zanechávajú len minimálnu uhlíkovú stopu počas svojej výstavby i životnosti. Okrem toho keďže slama je veľmi dobrý izolant, majú tieto domy blízko aj k princípom pasívneho domu. Preto by som sa chcel takýmto a podobným projektom v budúcnosti venovať čo najviac.

Služby, ktoré poskytujem

Projektovanie:
Projekty rodinných domov, bytových domov, administratívnych a iných budov. Pri projektovaní kladiem hlavný dôraz na vnútornú klímu a s tým súvisiacu energetickú efektívnosť objektu. Pri projektovaní sa snažím sa uplatňovať prírodné materiály, ale nebránim sa ani s klasickým v závislosti od preferencií klienta.

Posudky energetickej náročnosti objektov:
Každý objekt ktorý navrhujem už vo fáze návrhu posudzujem pomocou programu PHPP, čo pomáha zabrániť chybám v návrhu, ktoré by negatívne mohli ovplyvniť energetickú efektivitu a tiež optimalizovať investičné náklady.
Posúdenie energetickej náročnosti projektu či už novostavby, alebo existujúceho objektu pred rekonštrukciou poskytujem aj osobitne.

Poradenstvo:
Okrem toho poskytujem poradenstvo vo výbere materiálov, výplní otvorov, konštrukčných riešení, detailov napojenia konštrukcií a pod. Toto je však najlepšie kombinovať s posúdením celého objektu, pretože pri správnom návrhu nejde o konkrétne materiály a konštrukcie, ale o ich správny mix.